• Zakład produkcyjny - Warszawa
  Zakład produkcyjny - Warszawa
 • Biurowiec Platinium Business Park - Warszawa
  Biurowiec Platinium Business Park - Warszawa
 • Centrum Nauki Kopernik - Warszawa
  Centrum Nauki Kopernik - Warszawa
 • Centrum handlowe Arkadia - Warszawa
  Centrum handlowe Arkadia - Warszawa
 • Droga ekspresowa S-8, Konotopa - Prymasa Tysiąclecia - Warszawa
  Droga ekspresowa S-8, Konotopa - Prymasa Tysiąclecia - Warszawa
 • Centrum handlowe Galeria Kazimierz - Kraków
  Centrum handlowe Galeria Kazimierz - Kraków
 • Centrum handlowe Galeria Mokotów - Warszawa
  Centrum handlowe Galeria Mokotów - Warszawa
 • Centum handlowe Arkadia - Warszawa
  Centum handlowe Arkadia - Warszawa
 • Fabryka Gillette - Łódź
  Fabryka Gillette - Łódź
 • Most Siekierkowski - Warszawa
  Most Siekierkowski - Warszawa
 • Most Świętokrzyski - Warszawa
  Most Świętokrzyski - Warszawa
 • Oczyszczalnia ścieków Czajka - Warszawa
  Oczyszczalnia ścieków Czajka - Warszawa
 • Parking P&R przy Al. Krakowskiej - Warszawa
  Parking P&R przy Al. Krakowskiej - Warszawa
 • Prosta Tower - Warszawa
  Prosta Tower - Warszawa
 • Stacja metra A-19 Marymont - Warszawa
  Stacja metra A-19 Marymont - Warszawa
 • Szpital Medicover - Warszawa
  Szpital Medicover - Warszawa
 • Węzeł Czerniakowska w ciągu Trasy Siekierkowskiej
  Węzeł Czerniakowska w ciągu Trasy Siekierkowskiej
 • Zespół mieszkaniowy Melody Park - Warszawa
  Zespół mieszkaniowy Melody Park - Warszawa
 • Zakład produkcyjny - Warszawa
  Zakład produkcyjny - Warszawa

Polityka prywatności

I. Wszystkie informacje wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak poufne lub zastrzeżone. Firma WARBUD-BETON nie bierze odpowiedzialności za te informacje. Firma WARBUD-BETON i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać posiadane informacje oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.


II. Dane osobowe udostępnione firmie WARBUD-BETON w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z deklaracją poufności firmy WARBUD-BETON. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

III. Cookies

1. Informacje o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu ( komputerze, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach i nie są szkodliwe tj. nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych, nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WARBUD-BETON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gniewkowska 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042666 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 676–21-32-766.

2. Cel wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywana są do:
a)    dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)    trzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

3. Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
Stosowane są również: 
a.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
b.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
c.    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
d.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

4. Informacje o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika oraz zmianie ustawień dotyczących cookies w przeglądarce Użytkownika


Zazwyczaj przeglądarka internetowa (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej)

Informujemy, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

5. Podstawa prawna
Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz. 1445). 

IV. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z przesłanym zapytaniem poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail.

Administratorem danych osobowych podanych w treści przesłanego zapytania jest WARBUD-BETON Sp. z o. o., ul. Gniewkowska 44, 01-253 Warszawa.

Można się z nami kontaktować na adres email: beton@warbud.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 567 63 60.

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Tomasza Wojtysia na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod.beton@warbud.pl
Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu lub spółki i odpowiedź.

W przypadku złożenia zamówienia poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji umowy/zamówienia.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia, a w przypadku złożonego zamówienia dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w związku z ustawą o rachunkowości oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub realizacji zgłoszonej reklamacji.

Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych, obsługę księgową. W zależności od zgłaszanej sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom z Grupy Warbud, w celu realizacji zapytania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia.

V. Informacja na temat przetwarzania danych w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przygotowaniem oferty, a w przypadku złożenia zamówienia również w celu jego realizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy/zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeżeli zamówienie nie będzie realizowane, Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wcześniej przygotowanej oferty, w związku z ewentualnym ponownym zapytaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi naszych klientów.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w związku z ustawą o rachunkowości oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub realizacji zgłoszonej reklamacji. W przypadku braku zamówienia dane będą przetwarzane przez 5 lat od przesłanej ostatniej oferty w celu umożliwienia weryfikacji wcześniej przesyłanych ofert.

Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych, obsługę księgową.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia.

Kontakt

Warbud-Beton
Sp. z o. o.

ul. Gniewkowska 44

01-253 Warszawa

Pon.-Pt.: 7:30-15:30

22 567 63 60

Przez internet:

beton@warbud.pl

warbud
Created by Goldensubmarine|Copyright 2012 Warbud BETON Sp. z. o. o.
Serwis internetowy www.warbud-beton.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia